DUYURULAR

HABERLER
v

Vizyon-Misyon


Görev Yetki ve Sorumluluk

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde;

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

Vizyon

İş ve işyeri analizleri ile çalışanlarımızdan en yüksek verimi almak ve üniversitenin insan sermayesinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlamaktır.  İşine ve topluma saygılı, bilimsel gerçeklere dayalı kararlar alabilen nitelikli personel yetiştirirken; çalışanlarımız arasında uyumlu ilişkiler geliştirmek, çağdaş, dinamik, aynı zamanda etik bir anlayış içinde hizmet sunmak.

Misyon

İnsan gücü planları yapmak, personel politikalarını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim ve programlar ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.

Temel İlkeler 

 • Ehliyet, liyakat ve sadakat
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
 • Demokratik, katılımcı ve eşit hizmet
 • Şeffaf ve hesap verilebilir hizmet
 • Yenilik ve teknolojik gelişmelere uyum
 • Kalite odaklı hizmet • Kamu Hizmet Standartları
 • Havanı Koru
 • YÖK
 • ULAKBİM
 • e-türkiye
 • SGK
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik