DUYURULAR

HABERLER
v

Vizyon-Misyon

Misyon

İnsan gücü planları yapmak, personel politikalarını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak eğitim ve programlar ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.


Vizyon

 Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak.


Görev Yetki ve Sorumluluk

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde görev yapan idari ve akademik personelin; Atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yürütmek, idari ve personel için hizmet içi eğitim programlarını uygulamak. Aynı zamanda sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi anlamında gerekli uygulama ve tedbirleri almak.


Temel İlkeler

 • Ehliyet, liyakat ve sadakat
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
 • Demokratik, katılımcı ve eşit hizmet
 • Şeffaf ve hesap verilebilir hizmet
 • Yenilik ve teknolojik gelişmelere uyum
 • Kalite odaklı hizmet

 • Kamu Hizmet Standartları
 • Havanı Koru
 • YÖK
 • ULAKBİM
 • e-türkiye
 • SGK
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik